طی انتصاب معاونین جدید دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی انجام شد:
طی انتصاب معاونین جدید دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی انجام شد:
جلسه توجیهی طرح شهید رهنمون برای تیم های شهید رهنمون استان برگزار گردید
به همت کانون بسیج جامعه پزشکی مهریز استان یزد انجام شد:
دکتر جواد قادری اردکانی مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی استان یزد از اجرای مرحله اول طرح شهید رهنمون در منطقه تنگ چنار به همت کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان مهریز خبرداد.
با حضورفرمانده سپاه الغدیر و ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد برگزار شد:
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج جامعه پزشکی استان یزد ، اردوی یک روزه فرهنگی تفریحی حلقه صالحین بهورزي کانون بسیج جامعه پزشکی اشکذر با میزبانی کانون بسیج جامعه پزشکی مهریز برگزار شد.
طی انتصاب معاون جدید دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی انجام شد:
طی انتصاب معاون جدید دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی انجام شد:

صفحات